Komplette baderomsløsninger

for sykehus, omsorgsboliger og sykehjem

Jobber du med et nytt eller eksisterende bygg innen helsesektoren? Funksjonsutstyr tilbyr komplette baderomsløsninger som forbedrer både livskvalitet og økonomi. Livskvalitet for de som bruker våre produkter og økonomi for de som skal investere i dem.

Våre løsninger er utformet med respekt for både brukere, pleiere og byggherrer og vi bistår gjerne med veiledning til både innredning og optimal utnyttelse av produktene. Produktene har god kvalitet og fleksibilitet i tillegg til lang levetid.

Fleksibad

Et omsorgsbad bør ha avstander og mål som ivaretar krav om universell utforming, byggetekniske krav TEK17 og Husbankens retningslinjer. Samtidig er det ofte et ønske om kompakte og plass-effektive løsninger.

Det ideelle omsorgsbadet består av førsteklasses innredning og utstyr med bestemt plassering for å sikre optimal brukervennlighet.

Fleksibad er et baderomskonsept utviklet for å fylle alle disse kravene. Gjennom optimal plassering av utstyr med god funksjonalitet innbyr konseptet til størst mulig selvstendighet for brukerne. Alle elementer er veggmontert for å frigjøre gulvplass på baderommet. Vår visjon er et baderom som øker brukerens livskvalitet og samtidig avlaster pleiepersonell.

Har du noen spørsmål? Vi hjelper deg gjerne. 

Tegningsforslag

Her kan du laste ned tegningsforslag på Fleksibad baderomskonsept, minste godkjente bad fra Husbanken med standard løsning.

Baderommets størrelse er 2400 x 2400 mm, 5,76 m2.

Last ned

Hvorfor velge baderomsløsninger fra Funksjonsutstyr?

Våre baderomsløsninger fremmer selvstendighet og mobilitet ved å gi brukere god plass til å bevege seg trygt på badet, med eller uten hjelpemidler. Løsningene har nøye planlagte og utprøvde elementer som hjelper brukerne med å være uavhengige og mobile, og samtidig lar omsorgsgiverne arbeide i gode, ergonomiske posisjoner.

Referanseprosjekter

Vi har levert Fleksibad til flere ulike prosjekter. Nedenfor kan du lese mer om tre av disse prosjektene. Ønsker du å se flere refeanser finner du dette her.

Du behøver ikke holde styr på det hele – det gjør vi

Innredning av et fleksibelt baderom, både i større prosjekter og til private hjem, handler om å skape de beste betingelser for brukeren og eventuelle pleiere ut fra konkrete rammer i hver enkelt situasjon.

Funksjonsutstyr har over 30 års erfaring og besitter ekspertise innenfor området. Vi tilbyr rådgivning og veiledning om alt fra optimalisering av plass til valg av løsninger. Du behøver med andre ord ikke å vite alt på forhånd. Vi hjelper deg fra start til slutt.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale og mer informasjon. Så kan vi sammen finne den optimale løsningen.

Sarita Helene Betin
Salgsleder
+ 47 959 64 745
sarita@funksjonsutstyr.no 

Thomas Kongsvold
Salgsingeniør VVS
+ 47 911 91 335
thomas@funksjonsutstyr.no