Stellerom

Skap rom for verdighet

Personer med funksjonshemninger trenger ofte ekstra fasiliteter for å tillate dem å bruke toalettene trygt og komfortabelt. Men de fleste offentlige toaletter i Norge i dag tilfredsstiller ikke behovene til alle mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kunne du tenkt deg å legge seg ned på gulvet på et offentlig toalett for å bli kledd naken? Svaret sier seg selv for de fleste. Så hva gjør man i det man trenger et skift? Mange barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser har utfordring ved ordinær bruk av toalett, og må derfor ha tilpassede fasiliteter. Rundt om i offentlige bygg er det som oftest HC toaletter av ulik kvalitet, og noen har stellebord. Men disse stellebordene er som regel beregnet på babyer og kan derfor ikke benyttes av barn og voksene.

For personer med funksjonshemninger kan en simpel tur til fornøyelsesparken eller biblioteket være ydmykende og uverdig, fordi toalettfasilitetene ikke imøtekommer deres behov. Manglende fasiliteter og hjelpemidler på toalettene gjør at man ofte velger å bli hjemme. For de som velger å dra må man ligge på et uhygienisk toalettgulv eller i bagasjerommet på bilen ved behov for skift. Dette er ikke verdig for noen. Derfor er et stellebord beregnet på barn og voksne særdeles viktig på offentlige plasser, institusjoner, skoler og sykehus.

En sikker løsning med mennesket i fokus

Pressalit har utviklet et bredt utvalg dusjstellebord av høy kvalitet. De er designet for å gi et stabilt underlag egnet for stell av voksne og barn i forskjellige omgivelser; for eksempel skoler, institusjoner, sykehus og i private hjem. Disse stellebordene tåler bruk av vann og kan derfor benyttes til dusjing, men de kan naturligvis også brukes til en vanlig skiftesituasjon av både barn og voksne.


Dusjstellebordene er laget av solide materialer som er enkle å rengjøre. Utformingen av produktene tar hensyn til tidens krav om ergonomi og hygiene, samtidig som de sikrer god komfort. Konstruksjonene er godt testet, de er solide og tåler mange års daglig bruk.

Høy sikkerhet både for brukere og pleiere

Optimale arbeidsforhold er avgjørende for å kunne gi den beste omsorgen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Arbeidsforholdene til pleiere og pårørende av eldre barn eller voksne kan ofte være utfordrende på steder som ikke er tilrettelagt. Dette kan føre til skader i for eksempel rygg og skuldre og dermed sette både brukerens og hjelperens sikkerhet i fare.

Et høyderegulerbart dusjstellebord sikrer optimale arbeidsforhold for pleiere og pårørende ettersom det gjør forflytningen til stellebordet enklere. Dessuten kan arbeidshøyden tilpasses til hver enkelt, slik at ugunstige arbeidsstillinger unngås.

Fleksibilitet og kvalitet går hånd i hånd

Med riktige og gode fasiliteter på baderommet bidrar man til økt selvhjulpenhet og verdighet for mennesker med funksjonshemninger. Med mulighet for høyere grad av selvhjulpenhet øker også livskvaliteten hos brukerne.

Forskjellige funksjoner gjør det mulig å tilpasse de ulike dusjstellebordene til hvert enkelt rom og hver enkelt bruker. Alle dusjstellebordene leveres dessuten med 3 års garanti, så du kan være sikker på å få en stabil og holdbar løsning i god kvalitet.