Hjelpemidler til institusjoner

Inkluderende design

Inkluderende design brukes innen produktutvikling, arkitektur og byplanlegging. Det innebærer at produkter, omgivelser, programmer og tjenester utvikles på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker – også kalt universell utforming og design for alle.


Disse begrepene innebærer et tankesett med likestillingskrav for personer med nedsatt funksjonsevne. Noe som tilsier at produktene både skal ha et attraktivt utseende og være enkle og behagelige i bruk.


Hensikten med inkluderende design er å forenkle livet for alle ved å lage produkter, kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser som kan brukes av alle på en likestilt måte.

7 prinsipper for universell utforming

  • Enkel og intuitiv i bruk: Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
  • Forståelig informasjon: Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.
  • Toleranse for feil: Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
  • Like muligheter for alle: Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
  • Fleksibel i bruk: Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselshemmede se og så videre.
  • Lav fysisk anstrengelse: Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.
  • Størrelse og plass for tilgang og bruk: Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Det fleksible baderommet

Det fleksible baderommet er et unikt konsept som tar hensyn til både funksjonalitet og design. Konseptet består av et skinnesystem som skaper løsninger som er så fleksible at de kan tilpasses et hvilket som helst baderom og en hvilken som helst brukersituasjon.


Med både horisontale og vertikale justeringsmuligheter har man et komplett innredningssystem som gjør det mulig å planlegge, innrede og endre alle baderom etter aktuelle behov. Dette gjør også produktene til en sunn og langsiktig innvestering. Ved hjelp av veggskinnene kan hvert enkelt produkt flyttes til ønsket posisjon og høyde - uten bruk av verktøy.


Fleksibiliteten er med hele veien. Skulle det i en periode ikke være bruk for et eller flere av produktene i rommet, kan de enkelt løftes av skinnen og lagres en annen plass. Eller produktene kan flyttes mellom ulike baderom etter behov. Tanken bak det fleksible baderommet er at rommet bør tilpasses brukerne og ikke omvendt.


Fleksibiliteten gjelder også for fargevalget. Et bredt utvalg av både diskré og intense farger gjør det enkelt å finne den rette fargekombinasjonen, som tilfredsstiller brukernes behov for estetikk og orienteringspunkter.


Farger kan være med å gi badet et personlig og individuelt preg, og samtidig hjelpe brukeren med å orientere seg i forhold til badets funksjoner. Som i likhet med trafikken, kan fargene på badet gi støtte til bruker og fungere som effektive veivisere i hverdagen. Spesielt for mange eldre og synshemmede er bruken av fargekontraster en viktig og uvurderlig hjelp i det daglige.

En sunn investering

Det å investere i en fleksibel løsning som dekker et variert behov kan være en sunn investering nå og for fremtiden. Våre løsninger har god kvalitet og fleksibilitet i tillegg til lang levetid. Kvaliteten og fleksibiliteten sikrer langsiktige økonomiske fordeler og en stor frihet til innredning.

‍Bedre arbeidsmiljø‍

Med en fleksibel løsning er det mulig å begrense arbeidsskader for pleiepersonalet.  For pleierne er intuitiv betjening, fleksibilitet, ergonomiske grep og et generelt gjennomtenkt design ensbetydende med et bedre arbeidsmiljø. Et bedre arbeidsmiljø bidrar til færre sykedager og er derfor et vesentlig element i en sunn investering.


Derfor kan flere av våre produkter justeres etter ulike brukere, men også etter skiftende personale. Enkelt og greit. Man oppnår bedre arbeidsstillinger, mindre belastning og sunnere medarbeidere der det er mulighet for å tilpasse produktene. Dermed spares omkostninger i form av færre sykedager hos personalet, samtidig som man oppnår en trygg håndtering av brukerne.

‍Økt selvhjulpenhet

Ved hjelp av den unike fleksibiliteten som muliggjør tilpasning av produkter til hver enkelt bruker, øker også graden av selvhjulpenhet. Dermed kan man spare bekostninger på personalet. Fleksibiliteten gjør også at rommet kan benyttes av flere brukere uten at det behøver å gå på kompromiss med funksjonaliteten.

Enkelt å foreta endinger

På mange steder som pleiehjem, sykehus og i eldreboliger vil baderommene over tid benyttes av mange forskjellige brukere. Disse brukerne vil naturligvis også ha forskjellige behov. Med et skinnesystem fra Pressalit kan innredningen raskt og enkelt endres uten store bygningsmessige inngrep.

‍Optimal utnyttelse av rommet

Ved hjelp av fleksibiliteten som skinnesystemet skaper kan utformingen på hvert baderom optimaliseres. Enkeltelementene i dusj-, servant- og toalettområdet kan flyttes i forhold til hverandre og dermed skape nødvendig rom og sikre optimale forhold til pleiere og hjelpemidler som rullestol eller liknende.

Skal du planlegge et nytt kjøkken eller baderom?

Pressalit har utarbeidet innredningsguide og sjekklister som kan være til hjelp i planleggingsfasen. Disse tar for seg en rekke spørsmål omkring brukeren,

arbeidsforhold for eventuelt pleiepersonale samt gir veiledning og forslag til bruk av romarealet.

Baderom

Kjøkken

Du behøver ikke holde styr på det hele – det gjør vi

Innredning av et fleksibelt baderom, både i større prosjekter og til private hjem, handler om å skape de beste betingelser for brukeren og eventuelle pleiere ut fra konkrete rammer i hver enkelt situasjon.

Funksjonsutstyr har over 30 års erfaring og besitter ekspertise innenfor området. Vi tilbyr rådgivning og veiledning om alt fra optimalisering av plass til valg av løsninger. Du behøver med andre ord ikke å vite alt på forhånd. Vi hjelper deg fra start til slutt.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale og mer informasjon. Så kan vi sammen finne den optimale løsningen.

Sarita Helene Betin
Salgsleder
+ 47 959 64 745
sarita@funksjonsutstyr.no 

Thomas Kongsvold
Key account manager
+ 47 911 91 335
thomas@funksjonsutstyr.no 

Nils Peter Borgersen
Key account manager
+ 47 400 10 340
nils.peter@funksjonsutstyr.no