Trondheim rehabiliteringssenter

Trondheim rehabiliteringssenter er et prosjekt levert av vårt søsterselskap Hepro, som tidligere forhandlet disse baderomsløsningene. Fra august 2023 er det Funksjonsutstyr som leverer disse produktene. Dette kan du lese mer om her. 

Byggherre: Trondheim Eiendom Utbygging. Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor AS. Totalentreprenør: Skanska AS. avd. Midt-Norge. VVS-entreprenør: K Lund AS.

Nybygg av lege- og helsesenter på Nidarvoll i Trondheim. Bygget har 72 rehabiliteringsplasser for personer som har vært utsatt for ulykker, og kommer direkte fra St. Olavs hospital etter behandling. Formålet er at pasientene skal være på senteret for å få opptrening før de reiser hjem. Utstyret som er benyttet er ment å ivareta brukergruppen på best mulig måte, og i den forbindelse var brukertilpasset baderomsutstyr fra Hepro en god løsning.

Hepro sine baderomsløsninger er utformet med tanke på brukere med funksjonsnedsettelse og spesielle behov, samtidig som det avlaster pleiepersonell. Produktene er funksjonelle med attraktivt design og fremmer daglige aktiviteter og evne til å klare trygt selv. Løsningen levert til dette prosjektet består av elektrisk høyderegulerbar servant med kombinert skapløsning, speil og lys. I tillegg er det levert elektrisk høyderegulerbart toalett, dusjløsning og støttehåndtak på vegg. Servantkraner, dusjarmatur og annet tilbehør er også levert av Hepro.

Ifølge totalentreprenøren K-Lund ble Hepro valgt som baderomsleverandør da kravene til baderommene gjorde at de måtte ha utstyr som er utformet spesielt for brukere med funksjonsnedsettelse. Hepro viste seg å ha den beste kvaliteten opp mot formålet til bygget.

«Fra tidlig fase gikk prosjektet godt. Dialogen mellom oss i K-Lund og Hepro var bra, og de bisto med å finne gode løsninger. Oppgradering til Breeam standard gikk problemfritt. Det var fint å ha en samarbeidspartner som tar eierskap i prosessene fra A til Å. Dette ga trygghet inn i byggefasen.»

Aleksander Wiggen, prosjektleder for K-Lund.

Aleksander forteller videre at samarbeidet med Hepro var upåklagelig. «Det var god dialog hele veien med hyggelig og fremoverlent personell. Rådgiver fra Hepro bisto med prosjektet fra tidlig prosjekteringsfase til utførelse. Produktene er gode og har høy kvalitet. Av 72 bad var det særs få avvik på kvalitet som måtte utbedres. Dette tyder på gjennomgående god kvalitet.»

På spørsmål om hvordan gjennomføring av montasje på byggeplassen opplevdes svarer Wiggen:

«Vi kjøpte ferdig pakke av Hepro, som inkluderte montering. Dette var en strålende løsning som virkelig lettet bekymringene i en hektisk sluttfase på bygget. Montørene tok eierskap til prosessen, som førte til at vi nesten i sin helhet slapp oppfølging av monteringen. Dette styrte Hepro selv med egen prosjektkoordinator, Anne-Lena Ekström i spissen.»

«Vi vil definitivt benytte Hepro ved neste anledning. De er ekstremt gode på kvalitet og pris, og oppfølgingen har vært så god at man slipper bekymringer.»

Aleksander Wiggen, prosjektleder for K-Lund.

Vi takker for oppdraget og for meget godt samarbeid i prosjektet med alle involverte parter. Samspillet mellom de ulike fagene på byggeplass har vært enestående. 

«Godt samarbeid i alle ledd gir gode resultater til det beste for våre kunder, oppdragsgiver og brukere av våre baderomsløsninger.» Sarita H. Betin, daværende avdelingsleder for HeproBad, nå salgsleder hos Funksjonsutstyr.

Du behøver ikke holde styr på det hele – det gjør vi

Innredning av et fleksibelt baderom, både i større prosjekter og til private hjem, handler om å skape de beste betingelser for brukeren og eventuelle pleiere ut fra konkrete rammer i hver enkelt situasjon.

Funksjonsutstyr har over 30 års erfaring og besitter ekspertise innenfor området. Vi tilbyr rådgivning og veiledning om alt fra optimalisering av plass til valg av løsninger. Du behøver med andre ord ikke å vite alt på forhånd. Vi hjelper deg fra start til slutt.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale og mer informasjon. Så kan vi sammen finne den optimale løsningen.

Sarita Helene Betin
Salgsleder
+ 47 959 64 745
sarita@funksjonsutstyr.no 

Thomas Kongsvold
Key account manager
+ 47 911 91 335
thomas@funksjonsutstyr.no 

Nils Peter Borgersen
Key account manager
+ 47 400 10 340
nils.peter@funksjonsutstyr.no