Flytt servanten sideveis på magisk vis

Med nye MATRIX servantoppheng kan man både høyde- og sideregulere servanten på en unik måte. En banebrytende løsning som øker både funksjonaliteten og hygienen rundt servanten og som åpner opp for å optimalisere og utnytte plassen på baderommet, både for brukere og pleiere.

Funksjonalitet, sikkerhet og arbeidsmiljø er i høysete og denne løsningen understøtter både selvhjulpenhet, trening, plassoptimalisering og ikke minst trygghet på baderommet – både i private hjem, på sykehjem og institusjoner eller på sykehus.

Servanten kan høydereguleres med 300 mm og flyttes sideveis hele 500 mm uten at røropplegg eller ledninger er synlige. En servantløsning som gir mange fordeler. 

  • Enklere personlig pleie for brukere
  • Trening og økt fokus på selvhjulpenhet
  • Plassoptimering på mindre baderom
  • Tidsbesparende hjelpemiddel for personalet
  • Sikrer optimale arbeidsforhold for pleiepersonale

Bruk servanten der du har behov for den

En flyttbar servant skaper nødvendig plass på baderommet etter behov. Utnytt muligheten til å flytte servanten vekk fra toalettet for å skape plass til pleiepersonalet eller nærmere toalettet for å skape plass i dusjområdet. Den flyttbare servanten gir også større mulighet til å kunne manøvrere en rullestol på badet.

Servanten kan brukes i forbindelse med trening, der det er fokus på selvhjulpenhet for både sittende og stående brukere. Den kan anvendes til forflytning både til og fra en rullestol, eller man kan vaske hendene mens man fortsatt sitter på toalettet for å minimere antall forflytninger. Den fungerer også utmerket godt som oppreisfunksjon, da man kan trekke seg opp fra sittende posisjon ved å holde seg fast i håndgrepene i fremkant av servanten.

I det private hjem er det som oftest flere personer som bruker samme baderom. Her kan det være brukere med ulikt behov som krever forskjellige innstillinger. Er det for eksempel en stående og en sittende bruker vil en høydejusterbar løsning være å foretrekke. Når man samtidig kan flytte servanten sideveis på badet skaper man mulighet for å utnytte plassen som er til rådighet og i beste fall kan man spare på avgjørende kvadratmeter i nybygg.

Flytt servanten til siden på sekunder

Justeringen sideveis skjer ved at man utløser en hendel som er plassert lett tilgjengelig under servanten. Det tar få sekunder å flytte servanten og kan gjøres selv med én hånd på en sikker måte.

Forskyvningen av servanten skjer i en glidende bevegelse og krever meget lite styrke i hendene. Man kan til og med utløse hendelen ved å bruke yttersiden av hånden. Når utløserknappen slippes, låses servanten i den aktuelle posisjonen. Dette sikrer at servanten ikke flytter seg ytterligere uten at man selv ønsker det.

Enkel betjening - manuell eller elektrisk

Det skal være enkelt å justere servanten og den skal kunne håndteres av alle. Den nye sidejusterbare servanten kan leveres med to justeringsmuligheter når det gjelder høydereguleringen: elektrisk eller manuell. Sideforskyvningen skjer kun manuelt.

Bor man alene, eller har hjemmets beboere samme behov, vil det være sjeldnere behov for justering. Da kan en manuell høydejustering være en god løsning. Er man flere personer med ulike behov vil derimot en enkel og hurtig, elektrisk justering være å foretrekke.

På et sykehus eller en institusjon med skiftende brukere vil den elektriske høydereguleringen bidra til mer skånsomme arbeidsrutiner for personalet, og samtidig gi brukerne anledning til å klare seg mer på egenhånd - noe som frigir tid til at personalet kan bistå med andre oppgaver.

I tillegg til at man kan velge mellom elektrisk eller manuell høyderegulering, kan man også velge servant. MATRIX Medium er en meget elegant og ergonomisk utformet servant med avlastningsflate i bakkant og en rektangulær form. MATRIX Angle Deep er en seilformet servant som finnes i både høyre- og venstrevendt versjon. Den har godt med avlastningsplass og passer perfekt dersom man skal benytte servanten som ekstra støtte i forbindelse med toalettbesøket. 

Hygiene og funksjonalitet i verdensklasse

Kombinasjonen av funksjonelle egenskaper og hygieniske tiltak gjør at den nye sidejusterbare servanten er et opplagt valg til miljøer der det er fokus på å opprettholde god hygiene.

Alle bevegelige deler på servant og oppheng er skjult bak et deksel. Dekselet sitter tett inntil både vegg og servant, slik at støv og skitt ikke kan salmes opp i sprekker der man ikke kommer til ved rengjøring. Alle flater er dessuten store og glatte og enkle å tørke av.

Det er også mulighet for å velge en servant uten overløp som forenkler rengjøringen og minimerer oppsamling av skitt og bakterier.

Du behøver ikke holde styr på det hele – det gjør vi

Innredning av et fleksibelt baderom, både i større prosjekter og til private hjem, handler om å skape de beste betingelser for brukeren og eventuelle pleiere ut fra konkrete rammer i hver enkelt situasjon.

Funksjonsutstyr har over 30 års erfaring og besitter ekspertise innenfor området. Vi tilbyr rådgivning og veiledning om alt fra optimalisering av plass til valg av løsninger. Du behøver med andre ord ikke å vite alt på forhånd. Vi hjelper deg fra start til slutt.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale og mer informasjon. Så kan vi sammen finne den optimale løsningen.

Sarita Helene Betin
Salgsleder
+ 47 959 64 745
sarita@funksjonsutstyr.no 

Thomas Kongsvold
Key account manager
+ 47 911 91 335
thomas@funksjonsutstyr.no 

Nils Peter Borgersen
Key account manager
+ 47 400 10 340
nils.peter@funksjonsutstyr.no