CT 4000 - En sikker løsning med mennesket i fokus

En av fem mennesker i verden lever med en form for funksjonsnedsettelse; til sammen utgjør de dermed verdens største minoritetsgruppe. Allikevel overses behovene til disse menneskene i skoler, institusjoner, på sykehus og i den generelle offentlighet der toalettfasilitetene ikke er imøtekommende eller tilstrekkelige. For personer med funksjonsnedsettelse kan noe så vanlig som en tur til fornøyelsesparken eller biblioteket være ydmykende og uverdig, fordi toalettfasilitetene ikke imøtekommer deres behov.

Manglende fasiliteter og hjelpemidler på toalettene gjør at man ofte velger å bli hjemme. Noen går også så langt at de velger å stoppe væskeinntak før utflukter for å unngå toalettbesøk. Skulle behovet oppstå risikerer man å måtte ligge på et uhygienisk toalettgulv eller i bagasjerommet på bilen ved behov for skift. Dette er ikke verdig for noen. Derfor er et stellebord beregnet på barn og voksne særdeles viktig på offentlige plasser, institusjoner, skoler og sykehus.

CT 4000 er designet for å yte en stabil plattform for omkledning, vask og stell av både barn og voksne. Stellebordet kan benyttes på både skoler, institusjoner og i private hjem. Med holdbare og slitesterke overflater som er både komfortable og enkle å holde rene.

Høy sikkerhet for brukere og hjelpere

Optimale arbeidsforhold er avgjørende i pleien av mennesker som lever med funksjonsnedsettelser. Arbeidsforholdene til pleiere og pårørende er et kritisk punkt når et stort barn eller en voksen må stelles på en uegnet plass. Ugunstige forhold kan føre til rygg- og skulderskader og sette både bruker og hjelpers sikkerhet på spill.

Et høydejusterbart stellebord sikrer optimale arbeidsforhold for hjelpere og pårørende, ettersom forflytningen til stellebordet blir enklere. I tillegg kan arbeidshøyden justeres for å unngå ugunstig arbeidsstilling.

Høydereguleringen skjer trinnløst fra 300-1000 mm over gulvet slik at du kan stille inn stellebordet i en ergonomisk riktig arbeidshøyde og dermed unngå belastningsskader. Høyden reguleres via knapper i fremkant av stellebordet eller ved å benytte den medfølgende håndbetjeningen.

Den ergonomiske og intuitive sengehesten skaper trygghet for brukeren og den kan enkelt felles ned med én hånd. Sengehestene har også en praktisk senket midtdel som gir bedre tilgang for pleieren ved stell og klesskift

  • Stellebordet er oppfellbart og tar liten plass når det ikke er i bruk.

  • Leveres i fire ulike lengder; 1200, 1400, 1600 og 1829 mm.

  • Til stellebordet medfølger sengehest, kroppsbelte og håndbetjening.

  • Sikkerhetslås kan bestilles som tilbehør.

  • IPX6 - Tåler kraftig vannsprut.

  • Maksimal belastning på hele 200 kg.

NAV hjelpemiddelsentral

Dette stellebordet er på avtale med NAV hjelpemiddelsentral.

Dersom du mottar dette stellebordet gjennom NAV hjelpemiddelsentral medfølger madrassen i tillegg til sengehest, kroppsbelte og håbdbetjening.

Sikkerhetslås kan bestilles som tilbehør.

Oppfellbart - manuelt eller elektrisk

CT 4000 er oppfellbart og tar derfor liten plass i rommet når det ikke er i bruk. Denne modellen felles opp manuelt mot veggen.

Ved behov kan stellebordet også leveres med elektrisk oppfellbar stelleflate – modellen heter CT 4100. Stelleflaten felles opp ved å benytte håndbetjeningen. I oppfelt posisjon holdes stellebordet på plass uten at det er behov for sikkerhetslåsen. CT 4100 leveres kun i en lengde, 1829 mm, men har ellers de samme funksjonene som CT 4000.