Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes til alle salg fra Funksjonsutstyr AS til næringsdrivende (B2B), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. Betingelsene gjelder for alle typer kjøp, herunder kjøp på nett, ved fysisk oppmøte i vår utstilling, pr. telefon, ved e-post el. selv om det her vises til funksjonsutstyr.no/nettbutikken.

 

2. Selger

Selger er Funksjonsutstyr AS, org. nr. 957 666 167, med forretningsadresse Martin Linges vei 25, 0692 Oslo.

 

3. Kunde

Funksjonsutstyrs nettbutikk selger utelukkende varer til norske bedriftskunder. Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjonsnummer i Brønnøysund registrene, og er derav betegnet som et B2B kjøp.

 

4. Avtaleinngåelse

Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre i nettbutikken. Funksjonsutstyr forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom den ikke tilfredsstiller formalia krav. Eksempelvis, men ikke begrenset til, kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold.

 

5. Produktinformasjon

All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen og åpenbare feil i pris. Funksjonsutstyr har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper Kunden måtte ha som følge av slike feil.

 

6. Opprettelse av konto

Funksjonsutstyrs nettbutikk er forbeholdt bedriftskunder. Dersom du ikke har opprettet en konto tidligere gjøres dette på forespørsel. For å opprette konto, klikk på «Logg inn» og «Registrer deg i dag» eller send oss en forespørsel på epost firmapost@funksjonsutstyr.no. Dersom din organisasjon ikke er registret i vårt kunderegister, vil vi foreta en kredittsjekk. Du vil motta en bekreftelse når din konto er klar til å benyttes.

Har din bedrift en avtale med Funksjonsutstyr, vil Deres netto priser eks. mva. være synlige ved innlogging i nettbutikken.

 

7. Pris

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Den pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse er gjeldende mellom Partene.

 

8. Betaling

Funksjonsutstyrs kunder mottar faktura når varen sendes fra lager. Dersom ikke annet er avtalt gjelder standard betalingsvilkår, 14 dager.

Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

 

9. Salgspant – Eiendomsrett

Funksjonsutstyr AS forbeholder seg salgspant i solgte produkter, inntil kjøpesummen inkl. evt. påløpte renter og omkostninger er fullt innfridd, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

 

10. Bestillingsbekreftelse og ordrebekreftelse

Etter gjennomført bestilling vil du motta en automatisk bestillingsbekreftelse. Vi vil deretter gjennomgå bestillingen manuelt for så å sende en ordrebekreftelse. I ordrebekreftelsen opplyser vi også om antatt leveringsdato for din ordre.  

 

11. Frakt

Vi leverer fraktfritt i Norge ved bestillinger over 6000,- eks. mva. netto. For bestillinger under denne summen tilkommer fraktgebyr på 375,- eks. mva.  

Funksjonsutstyr AS leverer kun produkter til fastlands-Norge.

Ved levering til øyer uten bro/veiforbindelse avtales leveringen spesielt med tanke på pris, leveringstidspunkt og transportmetode. Vi leverer da til adresse på fastlandet. Kunden må ta imot leveringen på fastlandet og deretter selv ta hånd om videre transport. Vennligst oppgi om du ønsker levering til øy allerede ved bestillingstidspunktet da visse varer krever spesialemballasje. Dette kan vi hjelpe til med, normalt mot et kostnadstillegg.

 

12. Vanskelig håndterbare produkter

Noen produkter krever ekstern hjelp til lossing. Det er viktig at du som kunde planlegger mottakelsen av varene i forkant. Ved spørsmål angående dette, vennligst kontakt Funksjonsutstyrs kundeservice.

 

13. Endring av leveringsadresse

Når varen har forlatt lagret er det ikke lenger mulig å endre leveringsadressen. Det er derfor viktig at du før ordren plasseres og godkjennes, sørger for at leveringsadressen er korrekt. Vennligst sjekk at leveringsadressen på din ordrebekreftelse er korrekt. Skulle det mot formodning være behov for å endre leveringsadresse før varen sendes fra lager, kontakt Funksjonsutstyrs kundeservice.

 

14. Forsinkelser

Ved forsinkelser informeres du om mulig alltid om dette. Anledninger til forsinkelser kan være: produktet har nylig gått tomt på lager, produktet er nylig utgått, vær og vind, problemer i produksjonen eller lignende situasjoner som er utenfor vår kontroll. Avhengig av forsinkelsens lengde har du som kunde rett til å, uten kostnad, heve kjøpet.

OBS! Hvis varen er produsert etter særlige spesifikasjoner angitt av kjøper, "spesial bestilling", er det ikke mulig å heve kjøpet.

Funksjonsutstyr AS kompenserer ikke for leveringsforsinkelser.

 

15. Transportskader

Risikoen for varen går over til deg som kunde når du får varen i din fysiske besittelse. Det er derfor viktig at du kontrollerer emballasjen og varene nøye før det kvitteres for mottak. Om det finnes synlige skader eller merker på emballasjen eller varen ved mottak er det viktig at dette noteres på fraktseddelen før du kvitterer. Er varen helt ødelagt bør mottak nektes.

Sjåføren skal kvittere sammen med deg. Ta bilder for å dokumentere skaden. Det er også viktig at du tar vare på emballasjen så denne kan besiktiges ved behandling av saken.

Skjulte transportskader må rapporteres innen 3 arbeidsdager. Det vil si at selv om du ikke skal montere produktet på en stund må emballasjen åpnes og produktet kontrolleres. Reklamasjoner på transportskader som rapporteres inn senere enn dette vil ikke bli godkjent.

Transportselskapet stiller ikke fra seg gods uten kvittering fra kunde eller kundes ansvarlige stedfortreder. Dette innebærer at du står ansvarlig for at det finnes noen som kan ta imot og kvittere for godset når leveringen skjer.

Ved skade skal denne meldes inn skriftlig til vår kundeservice på e-post firmapost@funksjonsutstyr.no.

Er produktet skadet skal du ikke ta produktet i bruk uten skriftlig godkjennelse fra vår kundeservice. Tas produktet i bruk uten skriftlig godkjennelse er det å betrakte som at produktet er godkjent av kunde.

 

16. Reklamasjon

Eventuelle feil og mangler skal påberopes skriftlig via nettside, epost eller brev senest innen 10 dager fra leveringstidspunktet. Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan med informasjon om hvordan vi best løser problemet. Vær oppmerksom på at innhenting av instruksjoner for reklamasjoner ikke tilsvarer godkjent reklamasjon.

Feil på produkter rettes i henhold til produsentens retningslinjer og i det tidsrom produktet har såkalt fabrikkgaranti. Dette gjelder så lenge det ikke er kjøpt utvidet garanti eller skriftlig avtalt andre betingelser mellom partene. Reklamasjoner skal sendes skriftlig.

 

17. Garanti

Garantier på varer leveres i samsvar med produsentens garantiregler, som kan variere mellom forskjellige produsenter. Kontakt oss for å finne ut hva som gjelder ditt spesifikke produkt.

 

18. Retur

All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid inneholde referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon.

Uavhentede pakker som av transportør returneres Funksjonsutstyr, blir belastet med et gebyr på kr. 400,- eks. mva. i tillegg til nye fraktomkostninger.

Funksjonsutstyr aksepterer retur av varer i uskadd, original emballasje. Kunden belastes returomkostninger på 30 % av netto fakturabeløp. Kunden bekoster returfrakt.

 

19. Erstatningsansvar

Funksjonsutstyr fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Funksjonsutstyr forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt.

 

20. Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting.

 

Kontaktinformasjon

Funksjonsutstyr AS
Martin Linges vei 25
0692 Oslo

Epost: firmapost@funksjonsutstyr.no 

Telefon: +47 23 38 00 00

Org. nr: 957 666 167

 

Sist oppdatert 09.06.2023.