Personvernerklæring

Introduksjon

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Funksjonsutstyr AS («Funksjonsutstyr» eller «vi») for å gi deg informasjon om vår behandling av personopplysninger, og hvilke rettigheter du som registrert har etter General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) og den norske personvernlovgivningen (sammen benevnt «Personvernlovgivningen»).

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon og bokføring.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du ta kontakt med kundeservice.

 

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er alle typer informasjon som kan benyttes for å identifisere en person. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.

Med behandling av personopplysninger, mener vi innsamling, lagring, bruk, sammenstilling, sletting og enhver annen befatning med personopplysninger som omfattes av Personvernlovgivningen.

 

Opplysninger som innhentes

Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på www.funksjonsutstyr.no, når du er i kontakt med salg og support enten via e-post, telefon eller når du bruker våre tjenester.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte vår nettside generelt brukes.

  • Analyse av hvordan hjemmesidene benyttes av de besøkende.
  • Skreddersøm av innhold og markedsføring basert på hvordan brukerne bruker nettstedet

I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket i at vi lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.

 

Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov hos oss som vil ha tilgang til dine personopplysninger. Som hovedregel vil vi derfor ikke dele dine personopplysninger med noen utenfor Funksjonsutstyr, med mindre dette er lovpålagt (for eksempel til offentlige myndigheter og for å oppfylle hvitvaskingslovverket).

Personopplysninger kan imidlertid bli gjort tilgjengelig for andre selskaper og partnere, som etter avtale med oss har ansvar for personal-administrasjon, regnskapsføring mv, samt for de selskapene som etter avtale med oss forestår den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning, herunder konfidensialitet.

 

Hvor lenge vil vi lagre dine personopplysninger?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, samt i samsvar med de følgende sletterutinene:

  • Faktureringsinformasjon og personopplysninger relatert til dette vil bli lagret i det tidsrommet som følger av lovpålagte krav, slik som bokføringslovgivningen.
  • Personopplysninger som vi har samlet inn vil oppbevares så lenge det foreligger et kundeforhold eller til du trekker tilbake ditt samtykke til denne behandlingen. Vi anser at det foreligger et slikt forhold så lenge du i løpet av de siste årene har mottatt en leveranse av et produkt eller tjeneste fra oss.

 

Dine rettigheter som registrert

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (trekke ditt samtykke tilbake).

Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble mottatt, med mindre lovkrav pålegger oss noe annet. Anmodningene kan rettes til Funksjonsutstyrs kundeservice.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

 

Hva gjør vi for å besørge at dine personopplysninger er sikret?

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye vi kan utdype hvilke tekniske sikkerhetstiltak vi har gjennomført og etablert. Vi kan imidlertid si at alle våre medarbeidere er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger der dette er nødvendig, at vi har truffet tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger, og at slike opplysninger ikke kommer på avveie.

 

Endringer av denne personvernerklæringen

Funksjonsutstyr kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato nederst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato. Vi anbefaler derfor at du fra tid til annen ser igjennom personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.

 

Kontaktinformasjon

Funksjonsutstyr AS
Martin Linges vei 25
0692 Oslo

Epost: firmapost@funksjonsutstyr.no 

Telefon: +47 23 38 00 00

Org. nr: 957 666 167

 

Den siste oppdateringen av denne personvernerklæringen ble gjort 09.06.2023.