Bygg og arkitekt

Jobber du med et nytt eller eksisterende bygg, for eksempel syke- og aldershjem, omsorgsboliger eller sykehus? Funksjonsutstyr tilbyr komplette baderomsløsninger som forbedrer både livskvalitet og økonomi. Livskvalitet for de som bruker våre produkter og økonomi for de som skal investere i dem.

Vi leverer løsninger som er utformet med respekt for både brukere, pleiere og byggherrer og bistår med veiledning til både innredning og optimal utnyttelse av produktene. Produktene har god kvalitet og fleksibilitet i tillegg til lang levetid.

Fleksibiliteten betyr at både produktene og rommet kan tilpasse seg brukerne – ikke omvendt. Enkelt, universelt og ukomplisert. Dette gir frihet til brukerne, og til arkitektene som skal sikre optimal utnyttelse av plass og budsjetter. Samtidig er produktenes brukervennlige design med på å sikre et bedre liv for både brukere og pleiere gjennom deres hverdag.

Fleksibad

Vi har utviklet tre ulike tegningsforslag som oppfyller alle krav til bad og toalett i henhold til TEK17 og Husbankens retningslinjer for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike forslagene med tilhørende tegninger og filer.

Fleksibad Standard

Dette baderomsforslaget består av produkter som monteres i en fast høyde og som ikke kan reguleres etter montering.

Egner seg til selvhjulpne brukere i et stabilt sykdomsforløp. Ved behov for regulerbare produkter anbefaler vi Fleksibad Medium eller Pluss.

Fleksibad Medium

Dette baderomsforslaget består av høyderegulerbare produkter som kan justeres uten bruk av verktøy.

Egner seg til skiftende brukere med like behov, samt til brukere med et stabilt sykdomsforløp. Ofte med behov for assistanse fra en pleier. Ved behov for større fleksibilitet anbefaler vi Fleksibad Pluss.

Fleksibad Pluss

Dette baderomsforslaget består av høyde- og sideveis regulerbare produkter som kan justeres uten bruk av verktøy.

Egner seg til skiftende brukere med ulike behov, samt til brukere som endrer behov fortløpende grunnet voksealder eller skiftende stadier ved sykdom. Ofte med behov for assistanse fra en pleier.