Testmetoder og vektbelastninger

                   

 Testmetoder forside

 

Les mer om våre testmetoder i denne brosjyren

 

 

 

 

 

  

I det daglige bruk blir baderomsproduktene stadig utsatt for vektbelastninger. Men hvor store er egentlig disse belastningene? Og hvor mye burde produktene tåle?  

 

Pressalit Care gjennomfører flere ulike produkttester og kan derfor være helt sikre på at produktene holder mål, selv ved ekstreme forhold i virkelighetens verden. Produktene blir utsatt for en rekke harde tester ved at det påføres belastning på det ytterste og dermed svakeste punktet på hvert enkelt produkt. Vi vet at produktene i praksis aldri vil bli like hardt belastet som i vårt testprogram og kan derfor stå inne for de verdier som opplyses.

 

Du kan lese mer om dette i vår testbrosjyre, eller se videoen som illustrerer dette.