Tilpasning av din bolig

16 05 Tilpasning av bolig for eldre og funksjonshemmede er en nødvendighet for at flest mulig skal kunne bo selvstendig i eget hjem så lenge som mulig. Funksjonsutstyr utreder baderom og kjøkken som tilrettelegges for personer med bevegelseshemninger.

 

Vi har lang erfaring med tilpasset utstyr og tilrettelegging av bygningsmessige arbeider, samt verdifull produktkunnskap som er til stor hjelp ved universell utforming av boliger til bevegelseshemmede.

 

For å sikre den beste kvaliteten utfører vi befaringer med ergoterapeuter og brukere. Sammen finner vi det riktige utstyret og ser på løsninger til romutførelse, utvidelse av døråpninger og senkning av terskler. Ut fra dette kan vi levere en optimal løsning tilpasset brukers behov.

 

Privatpersoner kan søke NAV hjelpemiddelsentral for finansiering av våre produkter. Ombygging av bolig dekkes ikke av NAV, men må finansieres privat. Det kan søkes om utbedringstilskudd og/eller lån fra Husbanken, behovsprøvet.